Historia kursu Biblijnego

Od początku, nauczanie fundamentów chrześcijaństwa było dokonane przez Prof. Zachariasa Tanee Fomum drogą ustną. Wielu osób obecnie odpowiedzialnych za służbę CMFI zostało zbudowanych na tych fundamentach.

W 1984 roku, zalecano przełożenie pierwszych siedmiu książek serii pt. „ Droga Chrześcijanina” autorstwa prof. Z.T. Fomum w formie lekcji biblijnych i nauczanie ich korespondencyjnie. Doprowadziło to do powstania Korespondencyjnego Kursu Biblijnego (KKB). Wkrótce potem KKB rozprowadził sześć lekcji na podstawie książki „Droga pełnego życia” i trzy lekcje na podstawie książki „Droga posłuszeństwa.”.

W 1995 r. Kierownictwo KKB zmieniło się. W 2008 r. kurs internetowy ruszył się powoli po raz pierwszy. Jednak problemy z hostingiem nie pozwalały na prawidłową użyteczność jako narzędzie nauczania dla Służby.

Nauczanie poprzez radio rozpoczęło się poprzez Radio Głos Krzyża (Radio Voice of the Cross – RVC) i inne radia czytaniem książek prof.  Z.T. Fomum wraz z komentarzami

W lipcu 2009 r. brat Theodore Andoseh zintegrował KKB do Szkoły Poznawania i Służenia Bogu (SPSB), a następnie rozszerzył misję KKB do 14 książek serii pt. „ Droga Chrześcijanina” pod nowy tytuł: Fundamenty życia chrześcijańskiego.

W 2012 r. zauważyliśmy, że nauczanie fundamentów chrześcijaństwa po woli zamierało w służbie. Spośród 33000 zarejestrowanych uczestników KKB, tylko 2000 ukończyło pierwszy kurs i 1500 drugi. Przesyłanie i korekta lekcji praktycznie się skończyło, a prawie żadnych drukowanych lekcji nie było dostępnych do wysyłki, a komputer KKB miał awarię.

Nasze nowe cele

Naszym nowym celem w ramach tej inicjatywy internetowej jest utworzenie ogólnoświatowej sieci, w ramach której 14 książek będzie uczone w spójny i trwały sposób przez e-learning. Chcemy odrabiać utracony czas dzięki łatwej globalnej dostępności poprzez internet dla każdego człowieka, a tym samym dotrzeć do ludzi z ewangelią Pana Jezusa Chrystusa w jak najkrótszym czasie.

Warto zauważyć, że nasz kurs jest całkowicie BEZPŁATNY i otwarty dla wszystkich.

Struktura kursu

14 książek, na których jest oparty kursy, zostało podzielone na siedem głównych tematów:

Miłowanie Chrystusa i społeczność z Nim

bcc_iPhone

Struktura kursu i system oceniania

 • Każdy kurs zawiera wiele lekcji / modułów
 • Każdy moduł składa się z kilku sekcji / jednostek
 • Każda lekcja / moduł kończy się kwestionariuszem
 • Jednostki / moduły / kursy są sekwencyjne, z warunkami wstępnymi
 • Wynik co najmniej 60% jest wymagany, aby uzyskać dostęp do następnej lekcji / modułu
 • Ogólny wynik co najmniej 60% jest obowiązkowy, aby uzyskać dostęp do następnego kursu
 • Certyfikat jest automatycznie wydawany po pomyślnym zakończeniu każdego kursu

Po co kurs biblijny?

Kurs Biblii jako nasz daje możliwość głębszego spojrzenia na Pisma Święte dotyczące podstawowych doktryn chrześcijańskich.

Kurs biblijny taki jak ten pozwoli Ci nabyć kompletny umysł Boży poprzez dokładne przeszukiwanie Pisma Świętego.

Ten kurs biblijny zmierza nie tylko do przekazania wiedzy intelektualnej o podstawowych doktrynach życia chrześcijańskiego, ale również do spersonalizowania nauk i ich stosowania na co dzień.

Ostatecznie, te badania pomogą Ci rozpocząć osobiste doświadczenie życia Boga, a następnie w pełnym dziedzictwie zastrzeżonym dla Jego dzieci.

bcc_laptop

Cele kursu

 1. Pierwszym celem kursu było zwiększenie poznania, miłości i służby dla Pana Jezusa Chrystusa, poprzez:
  • zapewnienie wspólnego fundamentu doktrynalnego wszystkim Kościołom związanym z chrześcijańską misją Misyjną Wspólnotą Międzynarodową (CMFI) jako ruchem;
  • szkolenie funkcjonalnych pracowników dla zdobywania świata dla Chrystusa w ramach CMFI, oraz
  • Przyczyniając się do spełnienia niektórych obietnic Pana przez prof. Zachariasa Tanee Fomum;

  Naszym nowym celem jest utworzenie ogólnoświatowej sieci, w ramach której 14 książek będzie nauczane na siedem różnych sposobów:

  1. Nauczanie ustne
  2. Nauczanie drogą korespondencji
  3. Nauczanie przez internet
  4. Nauczanie przez radio
  5. Nauczanie przez bajki
  6. Nauczanie poprzez dramy
  7. Nauczanie przez telewizję

bcc_laptop_slide

Chrześcijańska Misyjna Wspólnota Międzynarodowa

Chrześcijańska Misyjna Wspólnota Międzynarodowa (z angielskiego: Christian Missionary Fellowship International – CMFI) jest duchowym ruchem. Ruch duchowy jest ruchem, który Bóg tworzy i prowadzi prze Ducha Świętego w określonym celu. Chrześcijańska Misyjna Wspólnota Międzynarodowa jest duchowym ruchem ludzi zaangażowanych, oddanych Panu Jezusowi Chrystusowi i poświęconych całkowitemu, bezwarunkowemu posłuszeństwu Jemu we wszystkim we swoim życiu. Jest to ruch ludzi, którzy chodzą z Bogiem i służą Panu Bogu z przepełnienia swojej osobistej relacji z Bogiem. Jest to ruch ludzi starających się, by być napełnieni Duchem Świętym codziennie.

Chrześcijańska Misyjna Wspólnota Międzynarodowa jest duchowym ruchem poświęconym zdobywaniu ludzi dla Chrystusa, czynieniu ich uczniami i zakładaniu kościołów w każdej miejscowości w każdym narodzie świata. W tym celu, identyfikujemy, powołujemy, szkolimy, wyposażamy i wysyłamy misjonarzy do wszystkich narodów dla zbawienia ludzi tych narodów.

Chrześcijańska Misyjna Wspólnota Międzynarodowa została powołana do wniesienia swój wkład w wielkim światowym przebudzeniu, które Bóg obiecał poprzez nauczanie codziennych dynamicznych spotkań z Bogiem, uczniostwa oraz duchowej odpowiedzialności i sprawozdawczości.

Jako ruch misyjny, Chrześcijańska Misyjna Wspólnota Międzynarodowa otrzymał od Boga konkretny cel, mianowicie:

Głosić ewangelię każdemu człowiekowi, który zamieszkuje ziemi w naszym pokoleniu tak, aby jak najpilniej dotrzeć do 10 miliardów osób z Dobrą Nowiną w mocy Ducha Świętego używając wszystkich środków komunikacji dostępnych współcześnie, aby doprowadzić 1 miliard ludzi do poznania Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, którzy będą szkoleni na uczniów Jezusa Chrystusa Jemu posłusznych we wszystkim i będą prowadzić wspólne życie w 25 milionach żywych kościołach domowych, do 2065 roku.

Pragnienie przekazywanie Ewangelii całemu naszemu pokoleniu wypłynęło z poznawania odkupieńczej śmierci Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu oraz mocy ewangelii dla całkowitego zbawienia człowieka. Natura ewangelii oraz głęboka wdzięczność za Boże zbawienie były źródłem tego celu. Krew Jezusa wystarcza dla zgubionej duszy człowieka.

Chrześcijańska Misyjna Wspólnota Międzynarodowa wypływa z apostolskiego powołania i posługi jej założyciela, Brata Zachariasza Tanee Fomum, który rozpoczął służbę w Kamerun 12 maja 1975 roku.

W Kamerunie, gdzie mieści się kwatera główna Chrześcijańskiej Misyjnej Wspólnoty Międzynarodowej, już wysłano ponad 200 par misjonarzy narodowych i zakładano kościoły w ponad  1 300 miejscowościach.

Na świecie, Chrześcijańska Misyjna Wspólnota Międzynarodowa, już wysłała ponad 200 par misjonarzy międzynarodowych w ponad 77 krajach na wszystkich 6 kontynentach.

Czytaj więcej

bcc_iMac_testimony

”W

Czytaj więcej[/button]

Świadectwa wpływu KKBO

Cieszę się za pracę, którą zrobiliście, aby upewnić się, że Ewangelia jest rozpowszechniana na całym świecie w epoce cyfrowej. Muszę przyznać, że ten kurs znacznie pomógł mi dogłębnie w poznaniu treści Ewangelii. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas kursu przyznałem, że książka, Droga Życia jest taka, że wierzący powinien ciągle czytać i czytać, znowu i znowu, gdy mówi o starych historiach Jego [Boga] wspaniałej miłości. Nie powinno się powstrzymywać od opowiadania innym tej historii  tak, aby mogli uczestniczyć w łasce, która jest dostępna za darmo dla wszystkich.

Esther Mupundu, Harare, Zimbabwe

Stałam się dzieckiem Boga odkąd zaczęłam studiować kurs biblijny ponieważ dzisiaj czuję się naprawdę dzieckiem Bożym. Dziękuję bardzo za zmianę mojego życia.

Moutou Todjiandoum Jocelyne

Dzisiaj, 02 sierpnia 2004 roku, czytałam korespondencyjny kurs biblijny “Droga pełnego życia”. Pomogło mi to zapisać wszystkie moje grzechy na podwójnej kartce papieru będąc sama w moim pokoju, wyznałem ich, poprosiłem o przebaczenie, opamiętałam się i postanowiłam, że nigdy więcej nie wrócę do swojego dotychczasowego życia w świecie. Ponownie oddałam swoje życie Jezusowi, zaprosiłam Go, aby mieszkał we mnie, wierzyłam w niego jako swojego osobistego Zbawiciela i postanowiłam przestrzegać praw Bożych i odwrócić się od tego świata i od rzeczy tego świata i żyć w związku z Jezusem, a nie diabłem.

Madjidanngom Salome

Jestem bardzo szczęśliwy, że przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa jako mojego osobistego Zbawiciela przez ten kurs biblijny i chciałbym, abyście mi pomogli kontynuować ten kurs. Chciałbym, abyście mi pozwolili kontynuować naukę do końca, bo wszystko jest możliwe dzięki Bogu. Dowiedziałem się więcej także o stworzeniu, o tym, jak rozpoczął się grzech, o typach śmierci, itd. Dziękuję wam.

Ebenezer Ofei

Stałam się dzieckiem Boga zaraz po udzieleniu odpowiedzi na Quiz 1. Tak więc, czytałam Korespondencyjny Kurs  Biblijny i modliłam się zgodnie z podaną modlitwą na tyle książki, po wyznaniu grzechów Bogu, więc teraz jestem dzieckiem Bożym.

Esther Nkeiruka Enyinruya

bcc_iMac_testimony

Kilka faktów

 • KKBO powstał w 1985 roku
 • Liczba studentów zarejestrowanych w grudniu 2004: 33 762
 • Liczba krajów osiągniętych do grudnia 2004 r .: 66
 • Ludzie, którzy uwierzyli przez kursy od roku 2000: 38
 • Obecni uczniowie online od 2016: 281

Profesor Zacharias Tanee Fomum

Urodzony lider

Profesor Z.T. Fomum urodził się w ciele dnia 20 czerwca 1945 roku i narodził się na nowo z Ducha Świętego dnia 13 czerwca 1956. Złożył absolutne oddanie się Panu Jezusowi i Jego służbie 1 października 1966 r. Został napełniony Duchem Świętym 24 października 1970 r.

Naukowiec pierwszej klasy

Uzyskał licencjat z oceną celującą i otrzymał najwyższą nagrodę za wyróżniające wyniki w nauce na Fourah Bay College na uniwersytecie w Sierra Leone w październiku 1969 roku. Jego dorobek naukowo-badawczy w chemii organicznej doprowadził go do uzyskania doktoratu z uniwersytetu w Makerere w Kampali w Ugandzie w październiku 1973 roku. Po uzyskaniu tytułu naukowego doktora, profesor Fomum podjął pracę na Uniwersytecie w Jaunde I w Kamerunie jako profesor chemii organicznej i prowadził prosperujące laboratorium i bardzo produkcyjny zespół badawczy. Jego dorobek naukowy został niedawno oceniony przez uniwersytet w Durham w Wielkiej Brytanii i uznany za pracę o bardzo wysokim stopniu wyróżnienia i nadano mu tytuł naukowy Doctor of Science (doktora nauki – najwyższego tytułu naukowego nadanego przez uczelnie w Wielkiej Brytanii) w październiku 2005 roku. Jako profesor chemii organicznej na Uniwersytecie w Jaundzie I w Kamerunie, profesor Zacharias Tanee Fomum był promotorem lub współpromotorem ponad setki prac magisterskich i doktoranckich. Jest autorem lub współautorem ponad 160 publikacji w czasopismach o międzynarodowej renomie.

Profesor Zacharias Tanee Fomum uważał badania naukowe jako akt posłuszeństwa Bożemu przykazaniu, aby pójść i „czynić ziemię sobie poddaną” (I Mój. 1:28). Dla profesora Fomum, Pan Jezus Chrystus był Panem nauki ponieważ „w Nim zostało wszystko stworzone …” (Kolosan 1:16). Uczynił Pana Jezusa Chrystusa dyrektorem swojego laboratorium naukowego a sam zajął miejsce wice-dyrektora. Przypisał wszystkie swoje osiągnięcia naukowe objawiającemu prowadzeniu Pana Jezusa Chrystusa.

W swojej pasji do poznawania Pana Jezusa i doprowadzenia jak najwięcej ludzi do poznania Go, przeczytał ponad 1300 książek o wierze chrześcijańskiej a napisał ponad 150 książek chrześcijańskich, aby promować Ewangelię Chrystusową. Sprzedano przeszło 4 miliony egzemplarzy jego książek w 11 językach na wszystkich 6 kontynentach. Ponad 16 milionów traktatów ewangelizacyjnych jego autorstwa są w obiegu w 17 językach na całym świecie.

Generał w modlitwie

Profesora Zacharias Tanee Fomum uważał, że modlitwa jest najważniejszą pracą, która może być wykonana na ziemi dla Boga i dla człowieka. Był człowiekiem wiary, który wierzył w tym, że Bóg wysłuchuje i odpowiada na modlitwę. Zarejestrował pisemnie ponad 50 000 odpowiedzi na modlitwy, który unosił Bogu i napisał w swoich folderach modlitewnych. Coraz ciężej pracował nad tym, aby lepiej poznawać Boga i otrzymać coraz więcej odpowiedzi na swoje modlitwy. Wraz z zespołem wykonali ponad 57 krucjat modlitewnych (profesor Fomum nazywał krucjatą modlitewną – ang. prayer crusade – okres co najmniej 40-diowy podczas, którego przy najmniej 8 godzin modlitwy jest zainwestowane codziennie). Wykonali również ponad 80 oblężeń modlitewnych (profesor Fomum nazywał oblężeniem modlitewnym – ang. prayer siege – czas modlitwy trwający niemal nieprzerwanie od 24 godzin do 120 godzin).

Wykonał ponad 100 wędrówek modlitewnych od 5 do 47 kilometrów w różnych miastach i aglomeracjach na całym świecie. Nauczał jeszcze i jeszcze na temat modlitwy, choć uważał siebie za niemal początkującego w głębokiej nauce, którą jest modlitwa.

Poszczący apostoł

Profesor Fomum uważał post za jedną z najważniejszych broni w walce duchowej chrześcijanina. Wykonał ponad 250 postów od 3 do 40 dni, pijąc tylko wodę. W niektórych z tych długich postów, pił również witaminy i minerały rozpuszczane w wodzie. Pan niedawno powołał go do zwalczania władców zła w niebiańskich okręgach poprzez supradługie posty (od 52 do 80 dni na samej wodzie). W posłuszeństwie temu poleceniu, wykonał 3 supradługie posty.

Profesor Fomum zrozumiał jak bardzo ważne jest, aby oszczędzać pieniądze, aby je inwestować w celu dotarcia do jak najwięcej zgubionych z chwalebną ewangelią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wybrał zatem prosty styl oraz dobrowolne ubóstwo tak, aby ich dochody były inwestowane w pilnym dziele ewangelizacji, pozyskiwania dusz, czynienia uczniów, zakładania kościołów i udoskonalenia świętych. Wraz z żoną poczynili postępy do poziomu inwestowania 92,5% wszystkich swoich dowodów dla dzieła ewangelii. Dotyczy to wszystkich ich dochodów ze wszystkich źródeł (pensji z dodatkami, premii, diet, świadczeń, honorariów, praw autorskich, darów finansowych wszelkiego rodzaju). Robili wszystko z wielką nadzieją, że w miarę ich wzrostu w poznaniu Boga i w miłości dla Boga i dla zgubionych, dorosną do poziomu inwestowania 99% wszystkich swoich dowodów dla dzieła ewangelii.

Sumienny poszukiwacz Boga

W ciągu ostatnich 40 lat ten przywódca duchowy spędzał codziennie od 15 minut do 6 godzin w tym, co nazywał „Codzienne Dynamiczne Spotkania z Bogiem” (ang. Daily Dynamic Encounters With God).  W tych spotkaniach z Bogiem czytał Boże Słowo, rozważał nad Nim, słuchał głos Boga i słyszał jak Bóg mówił do niego, zapisał to, co Bóg mówił do niego i modlił się. W sumie miał ponad 18 000 takich spotkań potwierdzonych pisemnie. Uważał te Codzienne Dynamiczne Spotkania z Bogiem wokół Bożego Słowa jako główną siłą napędową całego jego życia. Te Codzienne Dynamiczne Spotkania z Bogiem połączone z ponad 60 okresów odosobnienia od 3 do 21 dni w celu szukania Boga (nazywał je „Odosobnienia dla Duchowego Wzrostu” – ang. „Retreats for Spiritual Progress”), stopniowo kształciły profesora Fomum w człowieka, który przede wszystkim pragnął Boga, coraz bardziej pragnął Boga i łaknął za Bogiem. Miał nadzieję, że stanie się człowiekiem, który jeszcze coraz bardziej pragnie Boga i łaknie za Nim, i który będzie dosłownie wzdychać za Bogiem. Ciągle wołał, „Obym miał więcej Boga!!!”.

Pokoleniowy przywódca duchowy

Jako ewangelista i kaznodzieja w ogniu i pasji, obszernie i intensywnie podróżował dla głoszenia ewangelii i nauczania wierzących. Wyjeżdżał ze swojej bazy w Jaundzie skąd wykonał ponad 700 podróży misyjnych od jednego dnia do 3 tygodni w Kamerunie. Wykonał ponad 500 podróży misyjnych od 2 dni do 6 tygodni za granicami Kamerunu do ponad 70 krajów na wszystkich 6 kontynentach świata.

Profesor Fomum był przewodniczącym zespołu założycielskiego Chrześcijańskiej Misyjnej Wspólnoty Międzynarodowej (ang. Christian Missionary Fellowship International – CMFI). CMFI jest duchowym ruchem poświęconym ewangelizacji, pozyskiwaniu dusz dla Jezusa Chrystusa, zakładaniu kościołów, czynieniu uczniami i doskonaleniu świętych. CMFI ma misjonarzy w ponad 50 krajach na 6 kontynentach świata.

Wraz z zespołem profesor Fomum doświadczył w służbie ponad 10 000 zarejestrowanych i udokumentowanych cudów uczynionych przez samego Boga w odpowiedzi na modlitwę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Te cuda dotyczyły uzdrowienia poczynając od zniknięcia bólu głowy po zniknięcie guza złośliwego, całkowite uzdrowienie od HIV/AIDS (udokumentowane i potwierdzone wynikami badań przed modlitwą i po modlitwie), odzyskanie wzroku przez ślepych, słuchu przez głuchych i mowy przez niemych, odzyskanie chodu dla chromych, otrzymanie nowych zębów i innych narządów, itp.

Człowiek rodziny

Profesor Fomum był mężem Prisca Zei Fokam i ojcem 7 dzieci, wszystkich obecnie aktywnie zaangażowanych w dziele ewangelii. Jego żona Prisca jest zaangażowana w służbie dzieciom w skali krajowej i międzynarodowej. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dzieci dla Pana, aby czynić ich uczniami Pana Jezusa Chrystusa w swoim młodym wieku. Zaangażowana jest również w pracy przekazywania i wdrożenia wizji służby dzieciom oraz w wzbudzaniu i wyposażaniu pracowników wśród dzieci.

Profesor Z.T. Fomum często powtarzał, że wszystko to, kim jest i wszystko to, co Pan uczynił w nim i przez niego zawdzięczał niezasłużonej przychylności i błogosławieństwom Boga Wszechmogącego. On również zawdzięczał wszystko swojej ogólnoświatowej armii miłośników, przyjaciół i współpracowników, którzy hojnie i ofiarnie inwestowali swoją miłość, zachętę, posty, modlitwy, finanse, dary i współpracę w nim i w ich wspólnej służbie. Bez tej niezasłużonej przychylności Boga Wszechmogącego oraz inwestycji jego miłośników, przyjaciół i współpracowników, nikim by nie był i nic  by nie osiągał wcale, uważa profesor Zacharias Tanee Fomum.

Życie spędzone dla wyłącznej chwały Pana!

14 marca 2009 roku Profesor Z.T. Fomum odszedł, aby być ze swoim Panem i Bogiem, którego tak bardzo kochał i któremu służył z całych sił i całym sobą przez całe swoje życie. Odszedł z pola bitwy dla Królestwa Bożego. Ukończył i wygrał bitwę z władcami zła w kręgach niebiańskich i dalej podróżowach do miasta Bamenda (w zachodniej części Kamerunu) w celu dalszego pozyskania dusz dla Pana i usługiwania świętym kiedy to Pan, kochając i pragnąc jego przy Sobie, zabrał go w chwalę. Jakby wiedząc co rychło nastąpi, pozostawił swojego zastępcę brata Theodore Andoseh Wanneh do kontynuowania dzieła powierzonego jemu i całej wspólnocie CMFI na ziemi.

Możemy naprawdę powiedzieć o Bratu Zachariasie, że walczył dobrą walkę, skończył bieg swój i zachował wiarę. Chwała Bogu za życie spędzone dla wyłącznej chwały Pana!

Niech Pan przyjmie całą chwałę!

From_His_Lips_eng


Dlaczego studiować u nas?

 • Całkowicie BEZPŁATNE! Brak ukrytych kosztów!
 • Interakcje jeden o jednego z instruktorami kursu
 • Nie marnujesz czasu między lekcjami!
 • Przesłany kwestionariusz jest oceniony w ciągu 72 godzin
 • Postępy użytkownika i oceny kursu w czasie rzeczywistym
 • Lekcje z załącznikami i kwestionariuszami / pytania
 • Rozszerzone osobiste profile użytkownika
 • Szczegółowe informacje zwrotne i spersonalizowane
 • Interakcja z innymi studentami

Recent Post

A servant (ZT Fomum)

“A servant is the person who serves. He just goes ahead and serves. He has forgotten himself. He provides his own equipment for his service. He gets the things he needs to serve with. Before I knew God enough to hate sin, my relationship with my father was my protection. I stayed away from certain […]